หน้าแรก » Placenta » เรียนรู้พลังพลาเซนต้าจากสัตว์

เรียนรู้พลังพลาเซนต้าจากสัตว์

ประโยชน์จากการที่สัตว์กินรกตัวเองหลังออกลูก

รก มีเฉพาะในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น ท่านทราบไหมว่าเวลามนุษย์คลอดลูก รกที่เหลือจากการคลอดมีมนุษย์เท่านั้นที่ทิ้งรกของตัวเอง หากเป็นสัตว์อื่นๆที่เลี้ยงลูกด้วยนมเวลาออกลูก มักจะกินรกของตัวเอง ซึ่งจะเป็นวัฏจักรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

ประโยชน์จากการที่สัตว์กินรกตัวเองหลังออกลูก
– เพื่อลดกลิ่นคาว และป้องกันภัยจากศัตรู
– รกมีประโยชน์และคุณค่ามากมาย ทำให้สัตว์ที่ออกลูกแล้วเมื่อกินรกเข้าไปจะทำให้ฟื้นตัวได้เร็ว

กรณีมนุษย์ พึ่งจะเริ่มนำ พลาเซนต้า (Placenta)  มาใช้ (รับประทาน) เมื่อเร็วๆนี้เอง เพราะว่าได้มีการยอมรับว่า พลาเซนต้า มีประโยชน์มากมาาย นอกจากนี้เทคโยโลยีสามารถที่จะสกัดพลาเซนต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จนถึงขั้นนำมาเป็นยาฉีดเข้าร่างกายของมนุษย์ได้

รวมทั้งยังสามารถสกัดพลาเซนต้าจากหมูและม้าได้ด้วย โดยนำมาทำในลักษณะของเครื่องดื่ม ยาเม็ด ส่วนประกอบในอาหารเสริม และสินค้าอื่น ซึ่งจะพบเห็นมากขึ้นในปัจจุบัน

ในอนาคตประโยชน์ของพลาเซนต้า ยิ่งเป็นที่ยอมรับมากขึ้น เนื่องจากผู้คนจะเริ่มให้ความสนใจ เห็นคุณค่าของพลาเซนต้ามากขึ้นต่อไป