หน้าแรก » Placenta » พลาเซนต้าชนิดแคปซูล

พลาเซนต้าชนิดแคปซูล

พลาเซนต้า
พลาเซนเทียร์
ผลิตภัณฑ์ พลาเซนต้า ที่นำเข้าโดย Shanier  เป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

ส่วนประกอบที่สำคัญ

ประโยชน์ที่ได้รับ