หน้าแรก » Placenta » Placenta ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

Placenta ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

พลาเซนต้า ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต

ระบบไหลเวียนโลหิต เป็นระบบที่นำสารเข้าและออกจากเซลล์ สามารถช่วยในการรักษาระดับอุณหภูมิ ความเป็นกรด-เบส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาดุลยภาพของร่างกาย  ส่วนประกอบสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต: หัวใจ,เลือด,และเส้นเลือด ระบบไหลเวียนโลหิตยังรวมไปถึง pulmonary circulation คือ ระหว่างหัวใจและปอด และ systemic circulation คือระหว่างหัวใจและร่างกายของเรา

Placentaช่วยให้เลือดในร่างกายและสมอง หมุนเวียนได้ดีขึ้น

พลาเซนต้ากระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เนื่องจากพลาเซนต้า (Placenta) ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ ช่วยให้เลือดในร่างกายและสมอง หมุนเวียนได้ดีขึ้น ผู้ที่มีอาการจากเส้นเลือดสมองตีบ บาดเจ็บหรือมีบาดแผลต่างๆในร่างกาย หากรักษาด้วยพลาเซนต้าจะทำให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดจากพลาเซนต้าเข้าไปช่วยกระตุ้นให้เลือดในร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น